Aktuální počet: 5963 registrovaných osob na 12711 kurzech
Aktuální počet dokončených kurzů: 2770
Průměrné hodnocení (známka 1-5) našich kurzů: 1-

Přihlašovací formulář

Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo

O projektu

 
Social:       Mobile:     Podporujeme: 
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem

Projekt je určený sebezaměstnaným (OSVČ) IT odborníkům na územní hlavního města Prahy. Kapacita vzdělávacího projektu je 500 osob. Každá osoba má možnost výběru 3 z celkem 10 kurzů. Celkový rozsah vzdělávacího projektu je 1500 kurzů v termínu od 1.6.2011 během následujících 23 měsíců.

Vzdělávání bude probíhat zdarma kombinovanou formou e-learningu a osobních konzultací s lektorem na našem kontaktním místě. Tato forma byla zvolena jako ideální pro sebezaměstnané IT odborníky, kteří zdarma získají časově flexibilní vzdělání pro další profesní růst.

Odborné IT kurzy jsme vybrali s ohledem na aktuální trendy a potřeby IT odborníků. Kurzy jsou zaměřeny na doplnění odborných znalostí zkušených i začínajících IT odborníků:

1. Vývoj v prostředí Microsoft .NET
2. Vývoj v prostředí Java
3. Vývoj v prostředí Oracle PL/SQL, základy administrace
4. Implementace a customizace CRM
5. Vývoj aplikací v prostředí Microsoft SharePoint, základy administrace
6. Analýza a návrh software, základy jazyka UML, základy nástrojů pro návrh SW
7. Datové sklady, Reporting, Business Intelligence, základy nástrojů pro DWH/BI
8. Projektový management, základy nástrojů pro projektový management
9. Testování a řízení kvality software, základy nástrojů pro integraci
10. Systémová a aplikační integrace, základy nástrojů pro testing

Aktuální situace na pracovním trhu IT odborníků na území hl.města Prahy reflektuje dopady finanční krize. IT odborníci již nejsou nedostatkovou kapacitou a nároky kladené na jejich kvalifikaci jsou mnohem vyšší než dříve. 

Významným trendem posledních let je práce IT odborníků na bázi živnostenského oprávnění (jako OSVČ). Z tohoto důvodu je i většina IT odborníků spolupracujících s žadatelem na bázi OSVČ. Za 5 let působení žadatele na trhu eviduje v současné době řádově 2.000 IT odborníků se kterými aktivně spolupracuje na území hlavního města Prahy. Podle jeho analýz se jedná řádově o 20% ze všech IT odborníků, kteří pracují na území hlavního města Prahy touto formou. 

Informační technologie se neustále rozvíjejí a je nutné se v tomto oboru neustále vzdělávat. Dle zkušenosti žadatele je však toto trvalé vzdělávání pro OSVČ IT odborníky významnou překážkou. Jedná se o samostatně výdělečné osoby, jejichž příjem do značné míry záleží na tom, zda pracují na konkrétním projektu nebo nepracují. Většinou tedy nemají časové možnosti a prostředky pro to, aby se mohli vzdělávat prezenční formou a udržovat tak nezbytnou úroveň své konkurenceschopnosti na trhu práce.

Projekt zamýšlí změnit stávající způsob prezenčního vzdělávání, který není použitelný a dostupný pro IT odborníky spolupracující s žadatelem. Žadatel chce zajistit stejné možnosti zvyšování kvalifikace IT odborníkům, kteří pracují na bázi OSVČ, navíc i pro znevýhodněné osoby na trhu práce.

Cílová skupina projektu (OSVČ IT odborníci) je dnes klíčová pro realizaci většiny IT projektů. Aktivity projektu zajistí cílové skupině IT odborníků kvalitní vzdělání a profesní růst, jehož výstupem bude výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Projekt má potenciál kvalitně vzdělat řádově stovky (v budoucnu až tisíce) IT odborníků v oblastech, v nichž by se vzhledem ke svým finančním možnostem (toto vzdělávání bude pro účastníky zdarma!) a pracovnímu vytížení neměli možnost dostat. Koncept moderního flexibilního kombinovaného studia a e-learningu je v oblasti informačních technologií v ČR naprosto unikátní a kopíruje trendy v západní Evropě a Spojených státech.

Projekt je inovativní tím, že kombinuje prezenční a distanční studium formou interaktivního e-Learningu (studium pomocí internetu v elektronickém vzdělávacím systému) a mentoringu – individuálními konzultacemi mezi účastníkem a profesionálním lektorem. Projekt vytvoří flexibilní kombinovaný systém, který bude efektivnější než populární a moderní blended learning. Rozdíl bude ve větší časové flexibilitě (asynchronní vzdělávání - účastník se může učit kdykoliv) a efektivitě (individuální konzultace namísto synchronizované výuky několika osob najednou v přesně stanovený čas). Samotný obsah bude velmi inovativní, neboť pojme veškeré aktuální moderní trendy v oblasti vývoje software zařazené do 10ti nejžádanějších tematických kurzů.

Po úspěšném dokončení projektu dojde k výraznému posunu v kvalifikaci IT odborníků. Stoupne jejich cena na trhu práce a jejich konkurenceschopnost na území hl.města Prahy. 
Copyright ® 2010, CoolPeople s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by eqis